• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11266/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Rhenogran S-80, chất dùng làm ổn định cao su dùng trong công nghiệp sản xuất cao su do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11266/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11266/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1785/TB-PTPLHCM ngày 7/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Rhenogran S-80, chất dùng làm ổn định cao su dùng trong công nghiệp sản xuất cao su (25kg/ thùng carton), hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may; địa chỉ: 20 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội; Mã số thuế: 0102405830.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: số 85584/NKD01 ngày 3/6/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV 1/ Cát Lái, Cục HQ TP Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su, thành phần chứa lưu huỳnh, dạng hạt.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Rhenogran S-80.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su, thành phần chứa lưu huỳnh, dạng hạt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Rhenogran S-80.

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.12Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế”; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic.”, mã số 3812.10.00 “- Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- HQ CK Cảng Sài Gòn KV 1/ Cát Lái (Cục HQ TP Hồ Chí Minh );
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, Cường-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11266/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11266/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Rhenogran S-80, chất dùng làm ổn định cao su dùng trong công nghiệp sản xuất cao su.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1785/TB-PTPLHCM ngày 7/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

- Tên hàng theo khai báo: Rhenogran S-80, chất dùng làm ổn định cao su dùng trong công nghiệp sản xuất cao su (25kg/ thùng carton), hàng mới 100%.

- Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Sản xuất XNK Dệt may; địa chỉ: 20 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội; Mã số thuế: 0102405830.

- Số, ngày tờ khai hải quan: số 85584/NKD01 ngày 3/6/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV 1/ Cát Lái, Cục HQ TP Hồ Chí Minh.

- Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su, thành phần chứa lưu huỳnh, dạng hạt.

- Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Rhenogran S-80.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su, thành phần chứa lưu huỳnh, dạng hạt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Rhenogran S-80.

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.12 “Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế”; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic.”, mã số3812.10.00 “- Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo 11266/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11266/TB-TCHQ

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251139