Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1146/TB-BKHCN về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1146/TB-BKHCN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 23/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/5/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo 1146/TB-BKHCN về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể,

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và nhiệm vụ công tác của Bộ KH&CN. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị và lĩnh vực công tác sau:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

- Phát triển thông tin, thống kê, tiềm lực KH&CN.

b. Các đơn vị phụ trách:

1. Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Hỗ trợ Đánh giá KH&CN .

3. Vụ Công nghệ cao và Văn phòng Công nghệ thông tin.

4. Thanh tra Bộ.

5. Viện chiến lược và Chính sách KH&CN.

107