• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11469/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung môi hữu cơ isobutyl alcohol (dùng sản xuất mực in) / Efka Mi 678 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11469/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11469/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1788/ TB-PTPLHCM ngày 7/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung môi hữu cơ isobutyl alcohol (dùng sản xuất mực in) / Efka Mi 6782 (Mục 19 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH SAKATA INX Việt Nam; Địa chỉ: 33 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam- Singapore, tỉnh Bình Dương. MST: 0303177976.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004070242/A12 ngày 18/6/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm có thành phần chính gồm muối Tributyllethylammonium ethyl sulphat, Ethyl ether, Ethyl propyl ether, Isobutyl Alcohol,...

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Efka Mi 6782

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chế phẩm có thành phần chính gồm muối Tributyllethylammonium ethyl sulphat, Ethyl ether, Ethyl propyl ether, Isobutyl Alcohol,...

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin         Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác"; phân nhóm 3824.90 " - Loại khác", mã số 3824.90.99 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11469/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11469/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung môi hữu cơ isobutyl alcohol (dùng sản xuất mực in) / Efka Mi 678.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1788/ TB-PTPLHCM ngày 7/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Efka Mi 6782

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chế phẩm có thành phần chính gồm muối Tributyllethylammonium ethyl sulphat, Ethyl ether, Ethyl propyl ether, Isobutyl Alcohol,...

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin         Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác"; phân nhóm 3824.90 " - Loại khác", mã số3824.90.99 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo 11469/TB-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11469/TB-TCHQ

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250953