• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 115/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 115/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 115/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 28/08/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/08/2000, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 115/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000.

Trong 10 năm 1991 - 2000, nhờ có chủ trương, chính sách, biện pháp và hình thức phù hợp, chúng ta đã huy động được khối lượng vốn khá lớn phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng của cả nước được tăng lên rõ rệt, làm thay đổi bộ mặt đất nước và góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Cơ cấu đầu tư bước đầu đã có sự chuyển dịch, tạo điều kiện tốt hơn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng có hiệu quả hơn, phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước.

Trong những năm gần đây, mặc dù vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng giảm, nhưng huy động cho đầu tư phát triển trong các năm qua vẫn liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, điều đó chứng tỏ chủ trương phát huy nội lực của ta đã đạt được hiệu quả bước đầu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới, cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát huy tối đa nội lực đất nước. Trong 10 năm tới chúng ta cần phấn đấu đạt được trình độ ở mức trung bình so với các nước trong khu vực và 10 năm tiếp theo phải đạt được mức trung bình so với các nước trên thế giới, đưa nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành nước công nghiệp phát triển. Đây là mục tiêu có tính lịch sử trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Để thực hiện được mục tiêu này, vấn đề có tính quyết định là phải tăng đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Từ khóa: Thông báo 115/TB-VPCP

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8251