• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11535/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép hợp kim dạng hình cán nguội do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11535/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11535/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2123/TB-PTPLHCM ngày 12.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép hợp kim dạng hình cán nguội (1.65x29)mm-Cold Rolled Steel Strip.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1046/NKD05, ngày 17.4.2014 tại Chi cục HQ Long Thành, Cục HQ Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép hợp kim (hàm lượng Cr = 0,51% tính theo trọng lượng), dạng dây, được tạo hình nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Loại: (1.65x29)mm x cuộn

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cold Rolled Steel Strip.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Thép hợp kim (hàm lượng Cr = 0,51% tính theo trọng lượng), dạng dây, được tạo hình nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Loại: (1.65x29)mm x cuộn

Ký, mã hiệu, chủng loại: 75Cr1

Nhà sản xuất: Bosch.

thuộc Nhóm 7229: Dây thép hợp kim khác; Phân nhóm 7229.90: - Loại khác; Mã số 7229.90.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Thành (Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11535/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11535/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép hợp kim dạng hình cán nguội.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2123/TB-PTPLHCM ngày 12.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Cold Rolled Steel Strip.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Thép hợp kim (hàm lượng Cr = 0,51% tính theo trọng lượng), dạng dây, được tạo hình nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Loại: (1.65x29)mm x cuộn

Ký, mã hiệu, chủng loại: 75Cr1

Nhà sản xuất: Bosch.

thuộc Nhóm 7229: Dây thép hợp kim khác; Phân nhóm 7229.90: - Loại khác; Mã số 7229.90.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11535/TB-TCHQ

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250808