• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11537/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Que thép không gỉ cán nóng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11537/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11537/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1943/TB-PTPLHCM ngày 25/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (mục 4 TK): Que thép không gỉ cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, chưa sơn, phủ, mạ hoặc tráng size 5.0mm -> 9.0mm, 200cu 12.0mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH thép Dong Bang;

Đ/c: KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

MST: 3600523053.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10002463226/A12 ngày 29/5/2014 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Que thép không gỉ (hàm lượng C»0.072%, Cr»14.10% tính theo trọng lượng), cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, chưa sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ (Ø12,0mmxcuộn).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Stainless Steel Wire Rod Hot Rolled Annealed And Pickled.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Que thép không gỉ (hàm lượng C»0.072%, Cr»14.10% tính theo trọng lượng), cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, chưa sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ (Ø12,0mmxcuộn).

Ký, mã hiệu, chủng loại: 200cu

Nhà sản xuất: Không rõ thông tin

thuộc mã số 7221.00.00 Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11537/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11537/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Que thép không gỉ cán nóng.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1943/TB-PTPLHCM ngày 25/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Stainless Steel Wire Rod Hot Rolled Annealed And Pickled.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Que thép không gỉ (hàm lượng C»0.072%, Cr»14.10% tính theo trọng lượng), cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, chưa sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ (Ø12,0mmxcuộn).

Ký, mã hiệu, chủng loại: 200cu

Nhà sản xuất: Không rõ thông tin

thuộc mã số 7221.00.00 Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11537/TB-TCHQ

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250810