• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11663/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Giấy gói kẹo đã được ghép nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11663/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11663/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2096/TB-PTPLHCM-14 ngày 11/9/2014, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy gói kẹo đã được ghép nhôm - Inner Hichew - 30gsm (mục 2)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH PERFETTI VAN MELLE Việt Nam. Địa chỉ: Lô N, đường 26, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mã số thuế: 3700698272

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010779366/A12 ngày 21/08/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy tráng phủ hai mặt bằng silicon và polyetylen, đã tẩy trắng, định lượng 46.4g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 4.7 cm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hichew - 30gsm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy tráng phủ hai mặt bằng Silicon và polyetylen, đã tẩy trắng, định lượng 46.4g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 4.7 cm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Hichew - 30gsm

Nhà sản xuất: WUXI TECKWAH PRINTING & PACKAGING CO., LTD

thuộc nhóm 48.11 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã tráng, thấm tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với kích thước bất kỳ, trừ các loại thuộc các nhóm 48.03, 48.09 hoặc 48.10”, phân nhóm "- Giấy và bìa đã tráng, thấm tẩm hoặc phủ bằng plastic (trừ chất dính)”, phân nhóm 4811.59 "- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp”, mã số 4811.59.49 "- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11663/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11663/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Giấy gói kẹo đã được ghép nhôm.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2096/TB-PTPLHCM-14 ngày 11/9/2014, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

- Tên hàng theo khai báo: Giấy gói kẹo đã được ghép nhôm - Inner Hichew - 30gsm (mục 2)

-Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH PERFETTI VAN MELLE Việt Nam. Địa chỉ: Lô N, đường 26, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mã số thuế: 3700698272

- Số, ngày tờ khai hải quan: 10010779366/A12 ngày 21/08/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy tráng phủ hai mặt bằng silicon và polyetylen, đã tẩy trắng, định lượng 46.4g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 4.7 cm

- Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hichew - 30gsm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy tráng phủ hai mặt bằng Silicon và polyetylen, đã tẩy trắng, định lượng 46.4g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 4.7 cm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Hichew - 30gsm

Nhà sản xuất: WUXI TECKWAH PRINTING & PACKAGING CO., LTD

thuộc nhóm 48.11 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã tráng, thấm tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với kích thước bất kỳ, trừ các loại thuộc các nhóm 48.03, 48.09 hoặc 48.10”, phân nhóm "- Giấy và bìa đã tráng, thấm tẩm hoặc phủ bằng plastic (trừ chất dính)”, phân nhóm 4811.59 "- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp”, mã số 4811.59.49 "- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo 11663/TB-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11663/TB-TCHQ

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251121