Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 117/1997/TB-TTg về Ý kiến Phó Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng về tình hình thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg và xử lý hàng hoá bị tịch thu tại thành phố Hồ Chí Minh do văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 117/1997/TB-TTg   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lại Văn Cử
Ngày ban hành: 01/11/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/11/1997, văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 117/1997/TB-TTg về Ý kiến Phó Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng về tình hình thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg và xử lý hàng hoá bị tịch thu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan báo cáo, ý kiến của các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

- Trong mấy năm gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra rất phức tạp và nghiêm trọng trên phạm vi cả nước, gây những hậu quả nặng nề về kinh tế - xã hội. Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng đó, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tập trung chỉ đạo một cách kiên quyết bằng những biện pháp thể hiện trong Nghị quyết 85/CP ngày 11-7-1997 của Chính phủ và Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau thời gian ngắn thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị trên, các ngành, các cấp đã thu được một số kết quả bước đầu, có tác dụng răn đe giáo dục chung. Yêu cầu các Bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung sức chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm và chưa đề ra được giải pháp cụ thể có hiệu quả và quá trình triển khai cũng đã nảy sinh một số vướng mắc cần kịp thời chấn chỉnh. Tổng cục Hải quan chủ trì cùng các Bộ Nội vụ, Tài chính, Thương mại sớm có báo cáo kiểm điểm về tình hình thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị nói trên cũng như những vấn đề cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 15-11-1997.

- Về việc xử lý số hàng hoá bị tịch thu tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Tại Cảng Sài Gòn và các khu vực có kho, bãi khác của Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn một số lượng hàng hoá khá lớn, đã có quyết định tịch thu của Hải quan và các ngành chức năng nhưng vẫn chưa bán để sung công quỹ. Sự chậm trễ này, nếu không được khắc phục sẽ gây lãng phí lớn, thiệt hại tới tài sản của Nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa tốt, từng cơ quan chưa làm đầy đủ trách nhiệm của mình.

Yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh, các ngành: Tài chính, Thương mại, Tổng cục Hải quan và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị định 86/CP ngày 19-12-1996 của Chính phủ và Quyết định 100 TC/QLCS ngày 23-1-1997 của Bộ Tài chính. Sau khi ra quyết định tịch thu trong thời gian nhiều nhất là 5 ngày, cơ quan Hải quan và cơ quan Quản lý thị trường phải chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan tài chính xử lý; cơ quan tài chính phải chủ động hơn nữa trong công việc, ngay sau khi nhận được hồ sơ bàn giao của cơ quan Hải quan và cơ quan Quản lý thị trường phải làm đầy đủ các thủ tục về tiếp nhận và tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định hiện hành, nhằm nhanh chóng giải phóng hàng hoá. Mọi thành phần kinh tế đều được tham gia đấu giá và được phân xử theo đúng kết quả đấu giá và được công bố công khai. Đối với những loại hàng hoá không có người tham gia đấu giá thì ngành Tài chính chủ trì Hội đồng định giá xác định giá sàn để bán.

85