Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 117/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 117/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/8/2003, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 117/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã kết luận như sau:

1. Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp phát triển đất nước. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ đã có nhiều tiến bộ. Uỷ ban quốc gia có nhiều hoạt động tích cực để phát huy vai trò của phụ nữ như đã xây dựng Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đến năm 2010; phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về pháp luật, chính sách có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với phụ nữ; tăng cường hợp tác quốc tế có hiệu quả thiết thực. Tuy vậy, còn nhiều vấn đề cần phải có biện pháp khắc phục trong quá trình thực hiện quyền bình đẳng giới: tư tưởng trọng nam, coi nhẹ nữ vẫn còn ở trong suy nghĩ và hành động của nhiều người; trong không ít gia đình, phụ nữ và trẻ em còn là nạn nhân của bạo lực; nhiều phụ nữ của gia đình nghèo còn phải làm việc quá sức...

2. Để góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, trong thời gian tới, Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công tác lớn sau đây:

a) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các công tác: tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình ít con, khỏe mạnh để tạo điều kiện có cuộc sống ấm no hạnh phúc" với mục tiêu cụ thể "mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con"; phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em để đưa ra nước ngoài; phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục người chưa thành niên.

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

 

97