• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 118/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đoan (tỉnh Bình Định) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 118/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ĐOAN (TỈNH BÌNH ĐỊNH)

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đoan (trú tại số 255 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) liên quan đến tài sản Nhà nước quản lý theo Quyết định số 748/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 1976 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trn Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; đại diện Thanh tra Chính phủ. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xem xét, có biện pháp hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Đoan giá trị tài sản mà Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình quản lý theo Quyết định số 748/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 1976 để giải quyết dt điểm vụ việc khiếu nại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- UBND tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng; đ/c Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 118/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 23/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 118/TB-VPCP

376

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378101