Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 119/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 12/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/5/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 119/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể,

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân số hiện nay và kiến nghị về các giải pháp kiểm soát tốc độ tăng dân số, nâng cao chất lượng dân số, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn dũng đã kết luận như sau:

Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của nước ta. Kiểm soát dân số có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tăng GDP bình quân đầu người, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội. Quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, chất lượng dân số cao là cơ sở xã hội vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của công tác này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để kiểm soát tốc độ tăng dân số và từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, thể lực, trí tuệ, tinh thần, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010.

114