• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Thông báo 12/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận trao đổi về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 12/2020/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2020/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại hàn Dân quốc về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo, ký tại Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

December 12, 2019

Mr. Tran Quoc Khanh

Vice Minister

Ministry of Industry and Trade

Socialist Republic of Viet Nam

 

Dear Mr. Khanh

Regarding modifications to Schedule LX - Republic of Korea (G/MA/TAR/RS/396) pursuant to Article XIII(2)(d) of the General Agreement on Tariffs and Trade and Annex 5 to the Agreement of Agriculture within the framework of the World Trade Organization (WTO), I have the honor to confirm the following agreement reached between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Socialist Republic of Vietnam concerning the 408,700 metric ton (MT) WTO tariff-rate quota (TRQ) for rice (the “Rice TRQ”) maintained by the Government of Korea and the country-specific quota for Viet Nam (the “Viet Nam CSQ”) established within the Rice TRQ pursuant to the “AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF AUSTRALIA, THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, THE REPUBLIC OF KOREA, THE KINGDOM OF THAILAND, THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM”

1. Each year, Korea’s Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs (MAFRA) shall conduct tenders at regular intervals throughout the year for importation of rice under the Viet Nam CSQ of 55,112 metric ton;

2. Without prejudice to Korea’s TRQ administration, Viet Nam CSQ shall be granted to Vietnamese entities with rice grain types that are grown and processed in Viet Nam.

3. MAFRA shall ensure that tendering for imports under the Viet Nam CSQ is conducted in a competitive manner.

4. MAFRA shall ensure that its TRQ administrative procedures are in conformity with the relevant provision of the WTO and do not have restriction effects on rice imported under the TRQ mechanism.

I have the honor to propose that this letter and your letter of confirmation in reply shall constitute an agreement between our two Governments, pursuant to Article XIII(2)(d) of the General Agreement on Tariffs and Trade, which shall enter into force on January 1, 2020. Korea acknowledges that this agreement is without prejudice to the parties’ rights under the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU).

 

Sincerely,

Park, Byunghong

Deputy Minister for Food Industry Policy

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

Republic of Korea

 

January 15, 2020

Park, Byunghong

Deputy Minister for Food Industry Policy

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

Republic of Korea

 

Dear Mr. Park,

I have the honor to acknowledge receipt of your letter of December 12, 2019 which reads as follows:

“Regarding modifications to Schedule LX - Republic of Korea (G/MA/TAR/RS/396) pursuant to Article XIII(2)(d) of the General Agreement on Tariffs and Trade and Annex 5 to the Agreement of Agriculture within the framework of the World Trade Organization (WTO), I have the honor to confirm the following agreement reached between the Gorvernment of the Republic of Korea and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the 408,700 metric ton (MT) WTO tariff-rate quota (TRQ for rice (the rice TRQ) maintained by the Government of Korea and the country-specific quota for Viet Nam (Viet Nam CSQ) established within theo Rice TRQ pursuant to the “AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF AUSTRALIA, THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, THE REPUBLIC OF KOREA, THE KINGDOM OF THAILAND, THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE SOCIALIST REPPUBLIC OF VIETNAM”

1. Each year, Korea’s Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) shall conduct tenders at regular intervals throughout the year for importation of rice under the Viet Nam CSQ of 55,112 metric ton;

2. Without prejudice to Korea’s TRQ administration, Viet Nam CSQ shall be granted to Vietnamese entities with rice grain types that are groom and processed in Viet Nam.

3. MAFRA shall ensure that tendering for imports under the Viet Nam CSQ is conducted in a competitive manner

4. MAFRA shall ensure that is TRQ administrative procedures are in conformity with the relevant provision of the WTO and do not have restriction effects on rice imported under the TRQ mechanism.

I have the honor to propose that this letter and your letter of confirmation in reply shall constitute an agreement between our two Governments, pursuant to Article XIII(2)(d) of the General Agreement on Tariffs and Trade, which, shall enter into force on January 1, 2020. Korea acknowledges that this agreement is without prejudice to the parties’ right under the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU).”

I have the honor to confirm that your letter and this reply shall constitute an agreement between our two governments, and shall enter into fence on January 1, 2020.

 

Sincerely,

Tran Quoc Khanh
Vice Minister
Ministry of Industry and Trade
Socialist Republic of Viet Nam

 

 

Điều 56. Thông báo liên quan đến hiệu lực của điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan các nội dung sau đây:

1. Thông báo về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Thông báo về ngày có hiệu lực của tuyên bố bảo lưu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, rút bảo lưu hoặc rút phản đối bảo lưu đối với điều ước quốc tế nhiều bên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên;

3. Thông báo về ngày chấm dứt áp dụng tạm thời điều ước quốc tế, về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế, việc chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc chấm dứt áp dụng tạm thời, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế có hiệu lực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 59. Sao lục điều ước quốc tế

1. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản chính điều ước quốc tế hai bên và thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực.

2. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao điều ước quốc tế nhiều bên có chứng thực của cơ quan lưu chiểu và thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2020/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/03/2020   Số công báo: Từ số 279 đến số 280
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 12/2020/TB-LPQT

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438212