Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 12/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị giải quyết các đề nghị của Cục hàng hải Việt Nam về việc nạo vét duy tu luồng vào cảng Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 11/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/1/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 12/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị giải quyết các đề nghị của Cục hàng hải Việt Nam về việc nạo vét duy tu luồng vào cảng Hải Phòng. Cụ thể,

Sau khi nghe đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT phát biểu, nghe ý kiến các thành viên dự họp tham luận trao đổi về đề nghị của Cục HHVN và nội dung liên quan đến Dự án đầu tư nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng tăng từ 16 triệu tấn năm 2006, lên 24 triệu tấn năm 2007, ngoài yếu tố tăng trưởng tất yếu của nền kinh tế, phải nói đến tác động to lớn, quan trọng do thông luồng vào cảng Hải Phòng đạt -7,0m; Ban QLDA cảng Hải Phòng có báo cáo giám sát đánh giá đầu tư để thấy rõ hiệu quả của Dự án đồng thời cũng làm rõ những tồn tại trong đầu tư, trong quản lý dự án để rút kinh nghiệm;

2. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục của Dự án đã duyệt (kè chỉnh trị bờ Bắc sông Bạch Đằng, kè bảo vệ bờ kênh Hà Nam…), sử dụng nguồn vốn còn lại của Dự án; trường hợp thiếu vốn Bộ làm văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho bổ sung vốn đối ứng năm 2008 hoặc ứng vốn năm 2009.

3. Công tác nạo vét duy tu:

Việc nạo vét duy tu là cần thiết, khối lượng nạo vét không ngoài tính toán ban đầu của Dự án; cần gắn tiến độ nạo vét phù hợp với tiến độ xây dựng kè Bạch Đằng để giảm khối lượng sa bồi. Bộ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đưa vào bố trí vốn nạo vét duy tu hàng năm. Trước mắt, Cục HHVN lập đề án sử dụng phí hoa tiêu, cảng vụ để lại nạo vét duy tu. Giao Vụ Tài chính chủ trì rà soát, để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

87