Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 122/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân – thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 02/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/4/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 122/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân – thành phố Hà Nội. Cụ thể,

Sau khi nghe Ban QLDA 85 báo cáo tình hình thực hiện, các vấn đề vướng mắc, ý kiến tham gia của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau: Dự án cầu Nhật Tân:

Về tiến độ thực hiện dự án: Để đảm bảo tiến độ khởi công Dự án vào đầu tháng 9/2008, Ban QLDA 85 chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đảm bảo tiến độ cụ thể như sau:

- Đối với gói thầu số 2 và 3:

+ Tư vấn thẩm tra, Tư vấn thiết kế hoàn thành báo cáo thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ TKKT trong tuần đầu tháng 4/2008;

+ Ban QLDA 85 trình duyệt theo quy định, Cục GĐ&QLCL CTGT thẩm định, tham mưu trình Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ TKKT và dự toán trước ngày 18/4/2008, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước 23/4/2008.

- Đối với gói thầu số 1:

+ Tư vấn thẩm tra, Tư vấn thiết kế hoàn thành báo cáo thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ TKKT trước 15/4/2008;

+ Ban QLDA 85 trình duyệt theo quy định, Cục GĐ&QLCL CTGT thẩm định, tham mưu trình Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ TKKT và dự toán trước ngày 02/5/2008, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 7/5/2008.

Về công tác đấu thầu xây lắp: Trên cơ sở ý kiến của JBIC, giao Cục GĐ & QLCL CTGT dự thảo văn bản trình Bộ GTVT chấp thuật kết quả sơ tuyển nhà thầu đối với gói thầu số 1 (trong đó có lưu ý vấn đề xử lý đối với hai nhà thầu Kajima và Taisei sau khi có ý kiến kết luận của Chính phủ về sự cố cầu Cần Thơ), đồng thời tham mưu trình Bộ GTVT văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả sơ tuyển gói thầu số 1.

97