Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 124/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 4/8/2003 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 15/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/8/2003, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 124/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 4/8/2003. Cụ thể,

Nhất trí với nội dung Báo cáo về công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2003 của Ban Chỉ đạo. Sáu tháng đầu năm 2003, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Ban Thư ký có nhiều cố gắng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai chương trình công lác CCHC, đã làm được nhiều việc có kết quả. Đặc biệt là trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã tham gia thẩm định để Chính phủ xét duyệt và ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chỉ dạo tổng kết thí điểm cải cách hành chính theo mô hình "một cửa", khoán biên chế và chi phí hành chính, thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển, thí điểm về phân cấp quản lý hành chính trong công tác bảo đảm trật tự và an toàn giao thông ở một số quận của thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng ý bổ sung đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Trần Xuân Giá, Trưởng Ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Đồng chí Đỗ Quang Trung làm Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Khánh, đồng chí Đỗ Quốc Sam tiếp tục tham gia chỉ đạo cải cách hành chính, là ủy viên Ban Chỉ đạo, làm việc chuyên trách.

88