Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 126/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 126/TB-VPCP   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 19/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/8/2003, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 126/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp. Cụ thể,

Đầu tư kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá ba năm thi hành Luật doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên tổ công tác dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Luật Doanh nghiệp đã tạo ra bước đột phá trong đổi mới tư duy kinh tế, cải cách thể chế và thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đã khơi dậy và phát huy nội lực, góp phần giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, xoá đói giảm nghèo, góp phần chống tiêu cực, đồng thời đã tạo cơ sở thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ quyết tâm và chỉ đạo nhất quán thực hiện đầy đủ nội dung của Luật Doanh nghiệp.

2. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được áp dụng gần bốn năm, cần phải tiến hành đánh giá, sơ kết việc thực hiện để bổ sung những nội dung mới phát sinh và sửa đổi những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn.

 

113