Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 13/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí 2 trạm thu phí trên QL5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 11/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/01/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 13/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí 2 trạm thu phí trên QL5.

- Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng đề án và là Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, rà soát lại quá trình đấu thầu, phân tích rõ nguyên nhân sai đúng, mức độ ảnh hưởng đến các quy định đấu thầu hiện hành như thế nào? Và có ý kiến chính thức về phương án chuyển giao quyền thu phí này. Thời gian báo cáo Bộ chậm nhất ngày 15/1/2008.

- Giao cho Vụ Tài chính trên cơ sở báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam lấy ý kiến tham gia của các cơ quan tham mưu liên quan, sau khi có ý kiến tham gia, Vụ Tài chính tham mưu phương án xử lý chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên Quốc lộ 5. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/1/2008 để Bộ báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/1/2008.

94