• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 130/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Tải về Văn bản khác 130/BC-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 23/02/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/02/2006, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 130/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm A(H5N1) ở người thường kỳ về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai trong tuần từ ngày 15/02 – 22/02/2006.

3. Cử đoàn cán bộ tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức nước Cộng hoà Indonesia (từ ngày 22/02 – 24/02/2006).

4. Tổng hợp Báo cáo “Tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người tại Việt Nam và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai” trình Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (ngày 23/02/2006).

5. Tiếp tục triển khai hoạt động thuộc Dự án hợp tác Quốc tế hỗ trợ cho công tác phòng chống cúm A(H5N1) tại Việt Nam.

Từ khóa: Văn bản khác 130/BC-BYT

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9334