• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 130/TB-BTNMT ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại buổi làm việc về triển khai Nghị quyết 25/NQ-CP và kế hoạch triển khai Đề án 30 tới ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông báo 130/TB-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/TB-BTNMT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Tăng Thế Cường
Ngày ban hành: 16/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/06/2010, Bộ TNMT đã ban hành Thông báo 130/TB-BTNMT ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại buổi làm việc về triển khai Nghị quyết 25/NQ-CP và kế hoạch triển khai Đề án 30 tới ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Về triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối vợp với Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thành lập bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tổ chức sơ kết và tổng kết thực hiện Đề án 30 của Bộ theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Bộ bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng để xem xét bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện tốt Đề án 30 của Bộ theo và Văn bản số 3928/BNV-CCHC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức thực hiện Đề án 30 và Văn bản số 2691/BTĐKT-VI ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng.

Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch cân đối, bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 30.

Từ khóa: Thông báo 130/TB-BTNMT

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
111212