• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 136/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 136/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 136/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 24/05/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/05/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 136/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

. Về hỗ trợ vốn thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và giao thông: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các công trình cấp bách, xác định cụ thể dự án, công trình thuộc Trung ương, địa phương, cơ cấu nguồn vốn và làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan để tổng hợp, xử lý theo hướng:

- Đối với các dự án, công trình đã có trong danh mục (vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách trung ương năm 2010, nguồn vốn ODA …), Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân; trường hợp vốn kế hoạch năm 2010 đã sử dụng hết, Bộ Tài chính xem xét ứng trước vốn kế hoạch năm 2011 để Tỉnh thực hiện đối với các công trình cấp bách, có thể hoàn thành trong năm 2010.

- Đối với các dự án mới, chưa có trong danh mục, kế hoạch được duyệt, Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và làm việc cụ thể với các Bộ, ngành liên quan, xác định nguồn vốn để thực hiện.

Về việc đầu tư dự án chống ngập úng và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 và công văn số 139/TTg-KTN ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chỉ đạo lập dự án, tổ chức thẩm định và trình duyệt theo quy định.

Từ khóa: Thông báo 136/TB-VPCP

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
106276