• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 13690/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Hợp chất solid acid calcium chloride xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 13690/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13690/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 2335/TB-PTPLHCM ngày 26/9/2014, công văn trao đổi nghiệp vụ số 1692/PTPLHCM-NV ngày 5/11/2014 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hợp chất solid acid calcium chloride (Mục 1 TKHQ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Hải Việt; địa chỉ: 167/10, Đường 30/4, TP Vũng Tàu; Mã số thuế: 3500387294.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 737/NSX01/B51E ngày 17/4/2014 đăng ký tại Chi cục HQ cảng Cát Lở, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Canxi clorua loại thương phẩm, hàm lượng canxi clorua chiếm 79,11% tính theo trọng lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Solid acid calcium chloride

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Canxi clorua loại thương phẩm, hàm lượng canxi clorua chiếm 79,11% tính theo trọng lượng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 28.27 “Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit”, phân nhóm 2827.20 “- Canxi clorua:”, mã số 2827.20.10 “- - Loại thương phẩm”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ cảng Cát Lở, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, Cường-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13690/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13690/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Hợp chất solid acid calcium chloride xuất, nhập khẩu.

Hợp chất solid acid calcium chloride (Mục 1 TKHQ) thuộc nhóm 28.27 “Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit”, phân nhóm 2827.20 “- Canxi clorua:”, mã số 2827.20.10 “- - Loại thương phẩm”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 13690/TB-TCHQ

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258484