• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 13781/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Hạt nhựa EVA-EVA 7360M xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 13781/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13781/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2691/TB-PTPLHCM ngày 31/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa EVA-EVA 7360M (NPL dùng để sản xuất giày dép, mới 100%).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai; Địa chỉ: 1/1 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600241531.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10011689974/A12 ngày 29/8/2014 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa- Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolymer ethylene/vinyl acetate nguyên sinh, dạng hạt có hàm lượng Polyethylene vượt trội hơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: EVA 7360M.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer ethylene/vinyl acetate nguyên sinh, dạng hạt có hàm lượng Polyethylene vượt trội hơn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.                 Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 39.01 "Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh", mã số 3901.30.00 " - Copolyme etylen-vinyl axetat" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13781/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/141/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13781/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Hạt nhựa EVA-EVA 7360M xuất, nhập khẩu.

Hạt nhựa EVA-EVA 7360M (NPL dùng để sản xuất giày dép, mới 100%) thuộc nhóm 39.01 "Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh", mã số 3901.30.00 " - Copolyme etylen-vinyl axetat" tại Danh mục hàng hóa xuất 

Từ khóa: Thông báo 13781/TB-TCHQ

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258379