• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 13860/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất để hoàn tất giữ độ bền màu cho vải do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 13860/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13860/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1736/TB-PTPLHCM ngày 30/7/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: HT2: Chất để hoàn tất - Cyclanon Protex Nyx (dùng để giữ độ bền màu cho vải)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Formosa Taffeta Đồng Nai; Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600679607

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 2077/NSX01 ngày 13/03/2014 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm chống ố vàng vải dùng trong ngành dệt. Thành phần gồm có axit citric (~13%), chất hoạt động bề mặt anion... trong môi trường nước. Hàm lượng chất rắn của mẫu ~ 25.8%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cyclanon Protex NYX

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chống ố vàng vải dùng trong ngành dệt. Thành phần gồm có axit citric (~13%), chất hoạt động bề mặt anion... trong môi trường nước. Hàm lượng chất rắn của mẫu ~ 25.8%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin                 Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.09 "Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác " phân nhóm 3809.91 "-- Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự"; mã số 3809.91.90 " --- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13860/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13860/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất để hoàn tất giữ độ bền màu cho vải.

HT2: Chất để hoàn tất - Cyclanon Protex Nyx (dùng để giữ độ bền màu cho vải) thuộc nhóm 38.09 "Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác " phân nhóm 3809.91 "-- Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự"; mã số 3809.91.90 " --- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 13860/TB-TCHQ

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258412