Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1388/TCHQ-VP ngày 31/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc sơ kết 1 năm thực hiện tin học hoá văn phòng tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1388/TCHQ-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/03/2004, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo số 1388/TCHQ-VP ngày 31/03/2004 của  về việc sơ kết 1 năm thực hiện tin học hoá văn phòng tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

Về phần cứng:

- Tổ chức rà soát kiểm kê về số lượng và chất lượng các máy vi tính, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có trong cơ quan Tổng cục trên cơ sở đó lập kế hoạch thanh lý các máy cũ, lạc hậu và mua mới máy vi tính bổ sung nhưng vẫn phải đảm bảo không gây lãng phí. Thời hạn hết tháng 6/2004 phải trang bị đầy đủ thiết bị còn thiếu.

- Giao cho Cục Công nghệ Thông tin & Thống kê chủ trì phối hợp với Văn phòng Tổng cục và Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện.

- Về đối tượng trang bị: Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các Vụ, Cục mỗi cán bộ được trang bị 1 máy tính, mỗi chuyên viên làm việc độc lập hoặc 1 nhóm chuyên viên phụ trách cùng một việc được trang bị một máy tính.

- Vụ Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để thực hiện.

84