• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 14/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về việc cho phép đầu tư Dự án Vùng nguyên liệu và Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 14/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 16/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/01/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 14/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về việc cho phép đầu tư Dự án Vùng nguyên liệu và Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải kết luận:

1. Tỉnh Tuyên Quang có mật độ rừng che phủ cao nhất nước, tiềm năng rừng trồng cây nguyên liệu giấy lớn, thổ nhưỡng thích hợp các loại cây trồng phù hợp với yêu cầu sản xuất các loại bột giấy chất lượng cao. Tuyên Quang làm tốt việc chăm sóc, bảo vệ rừng, đảm bảo cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao, là điều kiện tốt để Chính phủ quyết định việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột giấy và giấy tại Tỉnh. Về chủ trương, Thủ trướng Chính phủ đã cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang (công văn số 1292/CP-CN ngày 24 tháng 9 năm 2003).

2. Để Dự án nêu trên sớm triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Bộ Tài chính chủ trì, làm việc cụ thể với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về nguồn gốc để xem xét, thực hiện việc bảo lãnh cho chủ đầu tư vay vốn nước ngoài nhập khẩu thiết bị, vật tư và các dịch vụ kỹ thuật trong nước chưa có hoặc không sản xuất được, đảm bảo Dự án khả thi, có khả năng trả nợ vốn vay và có hiệu quả kinh tế bền vững.

- Trên cơ sở đã làm rõ nguồn vốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thẩm định, Quyết định đầu tư và khẩn trương triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Từ khóa: Thông báo 14/TB-VPCP

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8856