• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 14087/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Nguyên liệu thực phẩm Đạm sữa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 14087/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14087/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2779/TB-PTPLHCM ngày 10/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm: Đạm sữa (Milk Protein Concentrate), 20kg/bao, 25600kgs - 1280 bao.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH BEL Việt Nam - Địa chỉ: Lô D-7J-CN, D-7L2-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, tỉnh Bình Dương; MST; 3701707441.

3. Số, ngày tờ khai hảỉ quan: 10009040964/A12 ngày 05/8/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Whey protein, hàm lượng: Protein ~ 72%; Lactose ~ 17%; Béo ~ 0,9%, hàm ẩm ~ 5,2%, tro ~ 4,9%, dạng bột, đóng gói 20kg/bao.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Milk Protein Concentrate Each 20kg Net.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Whey protein, hàm lượng: Protein ~ 72%; Lactose ~ 17%; Béo ~ 0,9%, hàm ẩm ~ 5,2%, tro ~ 4,9%, dạng bột, đóng gói 20kg/bao.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.        Nhà sản xuất: FONTERKA Limited.

thuộc nhóm 04.04 "Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc các chất làm ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", mã số 0404.10.00 " - Whey và Whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14087/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 14087/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với Nguyên liệu thực phẩm Đạm sữa xuất, nhập khẩu.

Nguyên liệu thực phẩm: Đạm sữa (Milk Protein Concentrate), 20kg/bao, 25600kgs - 1280 bao thuộc nhóm 04.04 "Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc các chất làm ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", mã số 0404.10.00 " - Whey và Whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 14087/TB-TCHQ

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259293