• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 14117/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Phụ gia cao su Rubber Vulcanizing Agent S80 xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 14117/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14117/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Hải Phòng tại Thông báo số 0975/TB-CNHP ngày 12/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phụ gia cao su Rubber Vulcanizing Agent S80 (là chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su). (Mục 2 tại Tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Giày Hong Fu Việt Nam; Địa chỉ: Khu CN và ĐT Hoàng Long, Tào Xuyên, Thanh Hóa; MST: 2801572588.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10018348746/E21 ngày 29/10/2014 đăng ký tại: Chi cục HQ QL Hàng ĐT-GC (Cục HQ TP.Hải Phòng)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính là lưu huỳnh và phụ gia phân tán trong cao su, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Rubber Vulcanizing Agent S80.

Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính là lưu huỳnh và phụ gia phân tán trong cao su, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                      Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.12 "Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic"; mã số 3812.10.00 " - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14117/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 14117/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Phụ gia cao su Rubber Vulcanizing Agent S80 xuất, nhập khẩu.

Phụ gia cao su Rubber Vulcanizing Agent S80 (là chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su) thuộc nhóm 38.12 "Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic"; mã số 3812.10.00 " - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 14117/TB-TCHQ

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259301