• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 14678/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất để hoàn tất Laucol STP special Conc dùng trong ngành nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 14678/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14678/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết tích quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2757/TB-PTPLHCM ngày 04/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất để hoàn tất Laucol STP special Conc dùng trong ngành nhuộm

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hóa chất Hùng Xương; Địa chỉ: CCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An ; Mã số thuế: 1100684651

3. Số, ngày tờ khai hải quan; 68162/NKD01 ngày 7/5/2014 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm giặt khử dùng trong ngành dệt. Thành phần chính gồm có natri formaldehyt sulphoxylate, formaldehyt... trong môi trường nước

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Laucol STP special Conc

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm giặt khử dùng trong ngành dệt. Thành phần chính gồm có natri formaldehyt sulphoxylate, formaldehyt... trong môi trường nước.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin               Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 3809 "Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. ", phân nhóm 3809.91 " - - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự"; mã số 3809.91.90 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14678/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/12/2014, Căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP, TCHQ đã ban hành Thông báo 14678/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất để hoàn tất Laucol STP special Conc dùng trong ngành nhuộm.

Cụ thểm, chất để hoàn tất Laucol STP special Conc dùng trong ngành nhuộm thuộc nhóm 3809 "Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. ", phân nhóm 3809.91 " - - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự"; mã số 3809.91.90 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 14678/TB-TCHQ

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261124