• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 14819/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch chống phun trào cho thiết bị đầu giếng Stack-Magic 200F là chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion, dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 14819/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 14819/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2942/TB-PTPLHCM ngày 26/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch chống phun trào cho thiết bị đầu giếng Stack-Magic 200F là chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion, dạng lỏng

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Một thành viên Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước - Lô 05.1a; Địa chỉ: Tầng 15, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 3502205616

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10012827522/A1 ngày 10/9/2014 tại Chi cục Hải quan Cảng Vũng Tàu - Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dùng cho sự truyền động thủy lực, dạng lỏng, thành phần chính là hợp chất amin, alcol và chất hoạt động bề mặt anion

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Stack-Magic 200F

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dùng cho sự truyền động thủy lực, dạng lỏng, thành phần chính là hợp chất amin, alcol và chất hoạt động bề mặt anion

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.19, mã số 3819.00.00 “Chất lỏng dùng trong bộ hãm thủy lực và các chất lỏng đã được điều chế khác dùng cho sự truyền động thủy lực, không chứa hoặc chứa dưới 70% tính theo trọng lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hay các loại dầu thu được từ khoáng bitum” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Cảng Vũng Tàu - Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14819/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/12/2014, căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP, TCHQ đã ban hành Thông báo 14819/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch chống phun trào cho thiết bị đầu giếng Stack-Magic 200F là chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion, dạng lỏng.

Dung dịch chống phun trào cho thiết bị đầu giếng Stack-Magic 200F là chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion, dạng lỏng thuộc nhóm 38.19, mã số 3819.00.00 “Chất lỏng dùng trong bộ hãm thủy lực và các chất lỏng đã được điều chế khác dùng cho sự truyền động thủy lực, không chứa hoặc chứa dưới 70% tính theo trọng lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hay các loại dầu thu được từ khoáng bitum” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 14819/TB-TCHQ

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261069