Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 149/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của ban QLDA1 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 149/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/4/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 149/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của ban QLDA1. Cụ thể,

Sau khi nghe Tổng giám đốc Ban QLDA1 báo cáo tình hình triển khai thực hiện, công tác giải ngân, thanh toán các dự án, kiến nghị các vấn đề liên quan; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Vụ, Cục; Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

- Kết quả giải ngân các dự án trong quý I của Ban QLDA1 đạt thấp (được 16,2% so với kế hoạch được giao), để bảo đảm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, 6 tháng đầu năm giải ngân đạt trên 50% kế hoạch, Ban QLDA1 cần có các giải pháp quyết liệt, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, tiến độ thực hiện các dự án.

- Đối với các dự án ODA (WB3, ADB5, WB5) đã cơ bản giải quyết các vướng mắc về thủ tục, Ban QLDA1 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chủ động làm việc với các địa phương để phối hợp thực hiện và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Riêng đối với các dự án WB5 và ADB5 do biến động giá nên tổng mức đầu tư sẽ tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai dự án (vốn vay không đủ cho toàn bộ khối lượng công việc), yêu cầu Ban QLDA1 cập nhật, báo cáo Bộ để xem xét làm việc với các nhà tài trợ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm.

87