• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 1491/TB-BNN-VP về việc kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2007 và triển khai kế hoạch 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp ban hành

Tải về Thông báo 1491/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1491/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp ban hành Thông báo số 1491/TB-BNN-VP về việc kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2007 và triển khai kế hoạch 2008.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo và tham luận, ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã kết luận như sau:

1. Năm 2007, công tác khoa học công nghệ của Bộ đã đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt việc giao đề tài được thực hiện ngay từ đầu năm nên các đơn vị có điều kiện chủ động triển khai thực hiện, nhiều cải cách trong quản lý KHCN đã được áp dụng. Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp triển khai tích cực, trong đó đã bắt đầu gửi cán bộ đi đào tạo nước ngoài. Phần lớn các đơn vị KHCN của Bộ đã có đề án chuyển đổi cơ chế quản lý theo Nghị định 115 và đã được phê duyệt.

Các đơn vị KHCN của Bộ trong năm đã đạt nhiều kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao vào sản xuất. Nhiều đơn vị có hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác với địa phương, hoạt động chuyển giao công nghệ tốt.

2. Để nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN, thực hiện tốt kế hoạch năm 2008, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ động và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ

Từ khóa: Thông báo 1491/TB-BNN-VP

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
82085