• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 14969/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với găng tay bảo hộ lao động bằng sợi tổng hợp xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 14969/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14969/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở Thông báo kết quả phân tích số 1522/TB-PTPL ngày 10.12.2014 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Găng tay bảo hộ lao động bằng sợi tổng hợp.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV XNK Trấn Đông Thành.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10019244761/A11 ngày 5.11.2014 tại Chi cục HQ Cốc Nam, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Găng tay dệt kim được làm từ sợi tổng hợp, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Găng tay bảo hộ lao động bằng sợi tổng hợp.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Găng tay dệt kim được làm từ sợi tổng hợp, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin              Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 6116: Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc; Phân nhóm: - Loại khác; Mã số 6116.93.00: - Từ sợi tổng hợp tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14969/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/12/2015, căn cứ Nghị định 06/2003, TCHQ đã ban hành Thông báo 14969/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với găng tay bảo hộ lao động bằng sợi tổng hợp xuất, nhập khẩu.

Găng tay bảo hộ lao động bằng sợi tổng hợp thuộc Nhóm 6116: Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc; Phân nhóm: -Loại khác; Mã số 6116.93.00: - Từ sợi tổng hợp tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 14969/TB-TCHQ

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261502