• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 15239/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa là Cao su tổng hợp xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 15239/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15239/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2929/TB-PTPLHCM-14 ngày 24/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng Cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: B/20-2: Cao su tổng hợp LPF 7814 (cao su styren butadien copolymer, dạng latex, dùng trong ngành giày, mới 100%)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Kangxin. Địa chỉ: D3/19E Dương Đình Cúc, ấp 4, Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0312319994

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10019945236/A12 ngày 12/11/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cao su styren-butadien nguyên sinh, dạng latex, hàm lượng rắn 71.29%

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: SYNTHETIC LATEX LPF 7814

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cao su styren-butadien nguyên sinh, dạng latex, hàm lượng rắn 71.29%

Ký, mã hiệu, chủng loại: SYNTHETIC LATEX LPF 7814

Nhà sản xuất: HEARTYCHEM CORP (KOREA)

thuộc nhóm 40.02 "Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải ", phân nhóm “ - Cao su styren- butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR) ", mã số 4002.11.00 “ -- Dạng latex (dạng mủ cao su)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15239/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/12/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP, TCHQ đã ban hành Thông báo 15239/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa là Cao su tổng hợp xuất, nhập khẩu

 B/20-2: Cao su tổng hợp LPF 7814 thuộc nhóm 40.02 "Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải ", phân nhóm “ - Cao su styren- butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR) ", mã số 4002.11.00 “ -- Dạng latex (dạng mủ cao su)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 15239/TB-TCHQ

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262019