• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 1533/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phôi thép dạng thanh dùng cho sản xuất thép do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 1533/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1533/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng theo Thông báo số 026/TB1-CNHP ngày 27/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 TK: Phôi thép dạng thanh dùng cho sản xuất thép, kích thước đường chéo (200mm-210)x12000mm, tiêu chuẩn Q235, không hợp kim, hàm lượng cacbon 0.14-0.22%, hàng mới 100%, xuất xứ China.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty Cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: Khu hành chính số 8, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

MST: 2500240807

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021562376/A11 ngày 25/11/2014 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phôi thép không hợp kim (hàm lượng C dưới 0,25% tính theo trọng lượng), mặt cắt ngang đông đặc dạng gần giống hình vuông với kích thước đường chéo là 200x210mm, các góc được bo tròn, kích thước cạnh mặt cắt ngang là 150x150mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Prime Steel Billets.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phôi thép không hợp kim (hàm lượng C dưới 0,25% tính theo trọng lượng), mặt cắt ngang đông đặc dạng gần giống hình vuông với kích thước đường chéo là 200x210mm, các góc được bo tròn, kích thước cạnh mặt cắt ngang là 150x150mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Q235

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 7207 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, Phân nhóm (-) Có hàm lượng Carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, Mã số 7207.11.00 (--) Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1533/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/2/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 1533/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phôi thép dạng thanh dùng cho sản xuất thép.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng theo Thông báo số 026/TB1-CNHP ngày 27/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Prime Steel Billets.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phôi thép không hợp kim (hàm lượng C dưới 0,25% tính theo trọng lượng), mặt cắt ngang đông đặc dạng gần giống hình vuông với kích thước đường chéo là 200x210mm, các góc được bo tròn, kích thước cạnh mặt cắt ngang là 150x150mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Q235

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 7207 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, Phân nhóm (-) Có hàm lượng Carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, Mã số7207.11.00(--) Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 1533/TB-TCHQ

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266642