• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 1541/TB-BTM về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch do Bộ Thương mại ban hành, để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch

Tải về Thông báo 1541/TB-BTM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1541/TB-BTM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 20/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/03/2007, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 1541/TB-BTM về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch.

Về phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, việc phân công đơn vị chủ trì, phối hợp soạn thảo các văn bản hướng dẫn các nội dung trên được thực hiện như sau:

- Vụ Chính sách thị trường trong nước có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu và hướng dẫn các nội dung nêu tại điểm (1) và (3);

- Vụ Xuất Nhập khẩu có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu và hướng dẫn nội dung nêu tại điểm (2);

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Vụ Chính sách Thị trường trong nước và Vụ Xuất Nhập khẩu trong quá trình thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 1541/TB-BTM

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17590