• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 15484/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cao su tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 15484/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15484/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 3076/TB- PTPLHCM ngày 12/12/2014, công văn số 7544/BCT-HC ngày 8/8/2014 của Bộ Công thương và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 1C126 #& 1C126#& Cao su tổng hợp SBR 1712 (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH SAILUN Việt Nam. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Mã số thuế: 3901064759

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10011794521/E31 ngày 29/08/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp cao su styren-butadien, axit béo và rosin (5%) và dầu khoáng (26%), nguyên sinh, dạng khối

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: SYNTHETIC RUBBER KUMHO SBR 1712

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp cao su styren-butadien, axit béo và rosin (~5%) và dầu khoáng (26%), nguyên sinh, dạng khối

Ký, mã hiệu, chủng loại: SYNTHETIC RUBBER KUMHO SBR 1712

Nhà sản xuất: KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD

thuộc nhóm 40.05 "Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải ", phân nhóm "- Loại khác", phân nhóm 4005.99 "- - Loại khác", mã số 4005.99.90 " - - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15484/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP, TCHQ đã ban hành Thông báo 15484/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cao su tổng hợp

Cụ thể, cao su tổng hợp SBR 1712 thuộc nhóm 40.05 "Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải", phân nhóm "- Loại khác", phân nhóm 4005.99 "- - Loại khác", mã số 4005.99.90 " - - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 15484/TB-TCHQ

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262840