• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 1564/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyurethane System 3U-504 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 1564/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 3042/TB-PTPLHCM ngày 11/12/2014, công văn số 1502001/CV-GL ngày 04/02/2015 của Công ty TNHH MTV thương mại Giai Lợi và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyurethane System 3U-504 (Chế phẩm màu vô cơ phân tán trong Polyol 3U-504).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV thương mại Giai Lợi; Đ/c: Số 326, Đại lộ Bình Dương, ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, Thuận An, Bình Dương; Mã số thuế: 3701797886.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005675961/A12 ngày 03/07/2014 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Hương- Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm màu từ carbon black phân tán trong polyete, ở dạng nhão (theo công văn giải trình của Công ty thì mặt hàng nhập khẩu về là sản phẩm thuộc nguyên liệu chế phẩm màu để cung cấp cho các đơn vị sản xuất Muosse xốp, ngành foam Mousse xốp (polyol) và ngành nhựa Polyester chưa no nguyên sinh, không phải sản xuất sơn).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Polyurethane System 3U-504

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu từ carbon black phân tán trong polyete, ở dạng nhão (theo công văn giải trình của Công ty thì mặt hàng nhập khẩu về là sản phẩm thuộc nguyên liệu chế phẩm màu để cung cấp cho các đơn vị sản xuất Muosse xốp, ngành foam Mousse xốp (polyol) và ngành nhựa Polyester chưa no nguyên sinh, không phải sản xuất sơn).

Ký, mã hiệu, chủng loại: 3U-504

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 32.06 Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm “- Chất màu khác và các chế phẩm khác”, phân nhóm 3206.49 “- - Loại khác”, mã số 3206.49.10 “- - -  Các chế phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Quản lý hàng XNK ngoài KCN - Cục HQ Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1564/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/2/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 1564/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyurethane System 3U-504.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 3042/TB-PTPLHCM ngày 11/12/2014, công văn số 1502001/CV-GL ngày 04/02/2015 của Công ty TNHH MTV thương mại Giai Lợi và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Polyurethane System 3U-504

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu từ carbon black phân tán trong polyete, ở dạng nhão (theo công văn giải trình của Công ty thì mặt hàng nhập khẩu về là sản phẩm thuộc nguyên liệu chế phẩm màu để cung cấp cho các đơn vị sản xuất Muosse xốp, ngành foam Mousse xốp (polyol) và ngành nhựa Polyester chưa no nguyên sinh, không phải sản xuất sơn).

Ký, mã hiệu, chủng loại: 3U-504

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 32.06 “Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm “- Chất màu khác và các chế phẩm khác”, phân nhóm 3206.49 “- - Loại khác”, mã số 3206.49.10 “- - -  Các chế phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 1564/TB-TCHQ

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266678