Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 169/2006/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 169/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/09/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 169/2006/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Trong tổ chức thực hiện, cần quan tâm một số vấn đề sau :

1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững. Cần tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án khí - điện - đạm Cà Mau, đây là khâu đột phá cho phát triển công nghiệp, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh; cần phát huy hết sự tác động, lan toả của Khu công nghiệp này cho phát triển các khu, cụm công nghiệp khác của Tỉnh. Từ một tỉnh nông nghiệp, Cà Mau phải trở thành tỉnh công nghiệp (với tỷ trọng công nghiệp 50% trong cơ cấu kinh tế vào năm 2010).

2. Tiềm năng, lợi thế hiện tại của Cà Mau là nông nghiệp, thuỷ sản; do vậy, cần nhanh chóng hoàn thành quy hoạch thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản của Tỉnh, thống nhất trong quy hoạch thuỷ lợi của vùng bán đảo Cà Mau. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu và đảm bảo môi trường bền vững.

3. Giao thông của Cà Mau chưa phát triển, do vậy cần được ưu tiên đầu tư để tạo hệ thống hạ tầng phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Cần kết hợp phát triển hệ thống đường giao thông với hệ thống thuỷ lợi để tạo sự đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau và tiết kiệm vốn đầu tư.

4. Không ngừng củng cố, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, trong đó có các lâm trường, vườn quốc gia, nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp từ các địa phương khác và doanh nghiệp nước ngoài đến làm ăn tại Tỉnh.

5. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo và y tế để nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - tiền đề cho phát triển bền vững. Rà soát lại các cơ sở hiện có, từ đó lập quy hoạch mạng lưới trường, lớp và cơ sở y tế từ tỉnh đến xã; căn cứ chuẩn hoá của ngành giáo dục và ngành y tế để lập dự án, xác định thứ tự đầu tư hợp lý, bố trí vốn đầu tư dứt điểm từng dự án, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Cần sớm bố trí hệ thống trường đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu lao động của các ngành kinh tế.

90