Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 01/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam ngày 17/08/2004

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 171/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 01/09/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/09/2004, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 171/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam ngày 17/08/2004.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam công phu, có cơ sở pháp lý và thực tiễn, thể hiện được tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng3 khoá IX.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh Đề án này để trong tháng 9 năm 2004 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam; trong đó chú ý các vấn đề sau:

- Việc hình thành Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam nhằm làm cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông có điều kiện hơn trong việc tiếp thu công nghệ tiên tiến, hiện đại, có khả năng cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ công ích Nhà nước giao. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam phải có quy mô lớn, kinh doanh đa ngành, trong đó bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là ngành kinh doanh chính, chuyên môn hoá cao, có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; chuyển liên kết theo kiểu hành chính với cơ chế giao vốn hiện nay sang liên kết theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

- Công ty mẹ được đặt tên là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, có chức năng trực tiếp đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường; trực tiếp quản lý kinh doanh mạng lưới viễn thông đường trục và chỉ đạo các công ty con thực hiện các nhiệm vụ công ích Nhà nước giao. Đưa Công ty Tài chính Bưu điện vào trong Công ty mẹ.

Việc kinh doanh mạng lưới viễn thông đường trục phải hạch toán riêng theo quy định của Nhà nước về giá cước và quản lý kết nối để tránh sự phân biệt đối xử với các doanh nghiệp ngoài Tập đoàn khi sử dụng các dịch vụ trên mạng thông tin đường trục quốc gia.

- Tổng công ty Bưu chính nằm trong cơ cấu của Tập đoàn, được tổ chức theo hình thức Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, kinh doanh đa ngành và thực hiện nhiệm vụ công ích về bưu chính Nhà nước giao, từng bước phấn đấu kinh doanh có lãi.

166