• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Thông báo 172/TB-BTNMT năm 2012 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo Nghị quyết 30/2012/QH13 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông báo 172/TB-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 172/TB-BTNMT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Đức Thuận
Ngày ban hành: 07/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo 172/TB-BTNMT ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo Nghị quyết 30/2012/QH13.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong hai năm 2012 - 2013, tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a) Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung nhiệm vụ, giải pháp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg và Công văn số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó phải thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận ở từng xã, phường, thị trấn; làm rõ nguyên nhân vướng mắc, tồn đọng; ban hành quy định hướng dẫn chung nhằm giải quyết tổng thể các vướng mắc, tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận ở địa phương; rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đảm bảo hiệu quả giải quyết công việc và cải cách thủ tục hành chính.

b) Thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận từng năm từ năm 2012 đến năm 2013 cho từng huyện, xã và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải hoàn thành, gắn với việc bố trí kinh phí; địa phương, đơn vị nào không hoàn thành chỉ tiêu được giao phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể và công tác thi đua khen thưởng.

Từ khóa: Thông báo 172/TB-BTNMT

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206832