Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 174/2002/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 174/2002/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 06/11/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/11/2002, Văn phòng Chính phủ ban hành ban hành Thông báo 174/2002/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương bước đầu đã triển khai được nhiều việc và hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác GDQP; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành, của toàn dân đối với GDQP và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng được triển khai thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung có trọng điểm; coi trọng giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ học sinh, sinh viên.

90