Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 175/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 175/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/10/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 175/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Ngành dệt may có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Trong thời gian vừa qua, ngành đã có nhiều cố gắng đầu tư phát triển, mở rộng thị trường, thu hút nhiều lao động, có mức tăng trưởng cao, kim ngạch xuất khẩu lớn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tập đoàn Dệt may là doanh nghiệp chủ lực về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm dệt may chất lượng cao, thương hiệu uy tín, góp phần nâng vị thế ngành dệt may ViệtNam trên thị trường trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, ngành dệt may còn nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển cao hơn nữa. Bộ Công nghiệp cần quan tâm củng cố ngành phát triển vững chắc.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch từ nay đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 của toàn ngành và của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cần tập trung giải quyết những vấn đề sau đây:

- Mục tiêu phát triển của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã khá rõ, cần có bước đi thích hợp, vừa củng cố, vừa đầu tư phát triển bền vững, đúng hướng nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra. Lãnh đạo Hiệp hội và Tập đoàn cần tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành và của Tập đoàn trong những năm qua, đánh giá đúng thực trạng những điểm mạnh và điểm yếu hạn chế tốc độ tăng trưởng của toàn ngành và của Tập đoàn. Trên cơ sở đó, khẩn trương tổ chức lại sản xuất, tăng cường năng lực điều hành quản lý kinh doanh phù hợp yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tập trung tốt việc đào tạo lao động cho toàn ngành và cho Tập đoàn Dệt may đảm bảo đủ lao động đạt trình độ tay nghề, kỹ thuật cao, cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp giỏi, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Đầu tư đổi mới và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, thiết bị hiện đại, công nghệ cao của thế giới để tạo thêm nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu, chất lượng cao.

- Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn cho đầu tư phát triển như thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đẩy mạnh cổ phần hoá, huy động vốn thông qua thị trường vốn...

- Phát triển các vùng trồng cây bông tập trung đồng bộ với việc đầu tư thuỷ lợi, đảm bảo đạt năng suất, sản lượng ổn định nhằm giảm dần lượng bông nhập khẩu, tiến tới chủ động về nguyên liệu bông cho sản xuất kéo sợi và dệt nhuộm.

- Nhanh chóng phát triển công nghiệp sản xuất các phụ liệu may đáp ứng phần lớn phụ liệu cho sản xuất dệt may, góp phần tăng tỷ trọng nội địa hoá, tăng giá trị trong cơ cấu sản phẩm dệt may xuất khẩu, hạ giá thành sản phẩm, tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường ngoài nước, chiếm lĩnh thị trường trong nước, khẳng định được vị thế vững chắc của ngành dệt may Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Xây dựng chương trình sản xuất vải cho may xuất khẩu; Tập đoàn Dệt may phải là lực lượng nòng cốt thực hiện Chương trình này.

82