• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Thông báo 176/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 176/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH, PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Tham dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, cơ quan dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp là rất quan trọng, cần thiết nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền đi thông điệp Chính phủ và các cấp chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển và phục hồi nền kinh tế.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các bên liên quan tại cuộc họp để tổ chức Hội nghị chu đáo, khoa học, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

- Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo chung của Hội nghị, trong đó trình bày một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để xin ý kiến Hội nghị.

3. Các Bộ, cơ quan xây dựng báo cáo chuyên đề và phát biểu tham luận tại Hội nghị (thời gian 05 phút; riêng Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 07 phút; không quá 02 trang giấy A4) bảo đảm chất lượng, ngắn gọn với tinh thần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chuyên đề trong ngày 07 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị tài liệu Hội nghị, cụ thể như sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về các giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về việc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, tạo điều kiện phát triển kinh tế thị trường.

- Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Công Thương, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chuẩn bị tham luận theo đúng Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí mở chuyên mục về “Thách thức, cơ hội, giải pháp cho Việt Nam bứt phá sau đại dịch Covid-19” trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, kết nối người dân, doanh nghiệp với Chính phủ trong việc cùng đồng hành, vượt lên khó khăn, phục hồi nền kinh tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT,TC, CT, LĐ-TB&XH, TT&TT, CA;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- Đài tiếng nói Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg;
các Vụ: KTTH, CN, NN, QHQT, KGVX, TH, PL, TKBT; Cổng TTĐT; TTTH; Cục QT;
- Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của TTg;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 176/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 176/TB-VPCP

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441837