Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 176/TB-VPCP ngày 06/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 176/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 06/09/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/09/2004, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 176/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về các đề nghị cụ thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ như sau:

1. Những vấn đề Tổng Liên đoàn kiến nghị đã được thể hiện trong Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ: Các Bộ, ngành liên quan phải phối hợp với Tổng Liên đoàn khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp tăng cường phối hợp với công đoàn cùng cấp và tạo các điều kiện thuận lợi để phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động; nghiên cứu áp dụng nhiều hình thức động viên, khuyến khích phong trào thi đua, trong đó có việc xét tặng cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tổ chức công đoàn đạt thành tích thi đua xuất sắc nhất.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị thuộc loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, kinh tế cổ phần… và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê đối với người lao động có thu nhập thấp.

120