• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 177/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 177/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 177/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 02/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/07/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 177/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020”.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết luận của Hội đồng thẩm định và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

- Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Hội đồng thẩm định Đề án và đề nghị chưa đưa việc báo cáo Đề án này vào phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2010.

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung chỉ đạo việc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Hội đồng thẩm định và của các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh lại Đề án gửi Bộ Khoa học và Công nghệ cơ quan được giao chủ trì việc thẩm định, trước ngày 20 tháng 7 năm 2010.

- Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, có ý kiến về Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2010.

Từ khóa: Thông báo 177/TB-VPCP

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108273