• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 1778/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 1778/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1778/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại thông báo số 243/TB-KĐHQ ngày 02/3/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 5: Tấm dính bụi bằng plastic đã tráng phủ keo, kí hiệu: DCR, KT(24x33)cm. Hàng mới 100%

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Phúc Vạn Trường. Địa chỉ: Ngõ 12, Khu Lò Rèn, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn. Mã số thuế: 4900792443.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10117075151/A11 ngày 09/12/2016 tại Chi cục Hải quan Cốc Nam - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy đã được phủ lớp keo tự dính, ở dạng tờ hình chữ nhật, kích thước 22,7 cm x 33,5 cm

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo công dụng; Giấy đã được phủ lớp keo tự dính ở dạng tờ hình chữ nhật kích thước 22,7 cm x 33,5 cm

thuộc nhóm 48.11 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã tráng, thm tm, phủ, nhuộm màu b mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (k cả hình vuông), với kích thước bất kỳ, trừ các loại thuộc các nhóm 48.03, 48.09 hoặc 48.10", phân nhóm "- Giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính", phân nhóm 4811.41 "- - Loại tự dính", mã số 4811.41.20 "- - - Dạng cuộn có chiu rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (k cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Cốc Nam (Cục HQ tỉnh Lạng S
ơn);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- C
ông ty TNHH MTV Phúc Vạn Trưng;
(Ngõ 12, Khu Lò Rèn, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng S
ơn)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1778/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 1778/TB-TCHQ

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366002