Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 178/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 178/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/10/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 178/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VI.

Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia:

a) Nhận xét chung: Đề án đã được Bộ Công nghiệp chỉ đạo soạn thảo công phu, có hệ thống: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đã họp, thảo luận và cho ý kiến; Bộ Công nghiệp đã tiếp thu, hoàn chỉnh để báo cáo Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp cần tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh nâng cao chất lượng và tính khả thi của bản Đề án nhằm đáp ứng nhu yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển, cụ thể là:

- Thống nhất tên gọi Đề án: Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia;

- Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải sát với nhu cầu tăng trưởng kinh tế, chính sách tiết kiệm năng lượng;

- Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải phân kỳ phù hợp với Chiến lược phát triển ngành điện lực, ngành dầu khí (Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt) và ngành than (Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); xem xét cơ cấu và tính hợp lý trong phát triển các dạng năng lượng, bảo đảm nguyên tắc phát triển gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm hiệu suất sử dụng năng lượng có hiệu quả;

- Chuẩn xác phương pháp tính toán, bảo đảm tính khoa học và dự báo cho sát với thực tế;

- Đề ra các giải pháp mang tính chiến lược và các giải pháp cho từng giai đoạn để triển khai thực hiện một cách quyết liệt, sát thực tế hơn; giá mua bán điện phải sát thị trường, hấp dẫn hơn nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tích cực tham gia đầu tư phát triển các nhà máy điện truyền thống và các dạng năng lượng mới;

- Phương án tài chính cần cụ thể và thiết thực hơn.

b) Kế hoạch thực hiện: Bộ Công nghiệp chỉ đạo tiếp thu ý kiến nêu trên và ý kiến của các Bộ, ngành, hoàn chỉnh bản Dự thảo gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan để báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trong tháng 11 năm 2006, trình Bộ Chính trị trong tháng 12 năm 2006.

80