• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 182/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Văn bản khác 182/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 182/TB-VPCP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 09/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/07/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 182/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

- Trong một thời gian ngắn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh hoàn thành việc xây dựng dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Long Mỹ, theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sắp xếp bố trí lại dân cư, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực triển khai nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn.

-. Để dự án thực sự là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả mang tính khả thi, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp chủ động phối hợp với Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh dự án báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo hướng:

- Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh lại quy hoạch tổng thể, kế hoạch sử dụng đất của dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện và kế hoạch sử dụng đất của xã thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quy hoạch sản xuất, kế hoạch sử dụng đất của dự án phải trên cơ sở hiện trạng và điều kiện cụ thể để bố trí lại sản xuất, sắp xếp lại dân cư theo hướng sử dụng có hiệu quả đất đai, giữ đất có khả năng trồng lúa để ứng dụng công nghệ cao từ sản xuất, canh tác đến bảo quản, chế biến lúa gạo, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chỉ chuyển đất không trồng được lúa hoặc đất lúa không thể ứng dụng công nghệ cao để có năng suất, chất lượng cao sang cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản; việc trồng cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản phải được ứng dụng công nghệ cao từ sản xuất, nuôi trồng đến chế biến, bảo quản;

- Sắp xếp lại dân cư trong vùng dự án gắn với xây dựng nông thôn mới, không di chuyển dân ra khỏi vùng dự án; cân đối quỹ đất nông nghiệp trong vùng dự án để giao bình quân mỗi hộ khoảng 1,0ha; đồng thời khuyến khích người dân góp giá trị quyền sử dụng đất với các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong vùng dự án;

- Xây dựng mối liên kết và trách nhiệm cụ thể giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp đầu tư vào dự án và các cơ quan chuyên môn của Tỉnh;

- Sau khi dự án được phê duyệt Tỉnh chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy chế, tổ chức hoạt động, cơ cấu tổ chức của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thành lập Ban quản lý và tổ chức kêu gọi đầu tư.

Từ khóa: Văn bản khác 182/TB-VPCP

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
115702