• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 186/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2006 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 186/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/10/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 186/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2006 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Trong 9 tháng qua, nhìn chung tình hình các tỉnh vùng Tây Bắc ổn định và có bước phát triển khá toàn diện; toàn Vùng không có các vụ việc lớn bức xúc, phức tạp về an ninh chính trị. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong vùng đạt 11,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ trong GDP. Các tỉnh đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy. Công nghiệp có bước phát triển; các chương trình mục tiêu đạt hiệu quả ngày càng thiết thực. Hoạt động dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Cơ sở trường lớp và đội ngũ giáo viên được tăng cường. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều cố gắng; tổ chức nhiều lễ hội văn hoá, thể thao truyền thống, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành đạt kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, tăng lòng tin của đồng bào các dân tộc vào đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Quốc phòng, an ninh cơ bản được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại phát triển theo chiều hướng tốt trên cả 2 tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Lào.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị, nhiều nội dung công tác chuyển biến còn chậm. Tây Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước, có nhiều vấn đề xã hội bức xúc; quốc phòng, an ninh vẫn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định.

- Cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Nguồn nội lực nhỏ bé, khả năng thu hút từ bên ngoài hạn chế; vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước thấp so với yêu cầu. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho nhiều tiềm năng, lợi thế của Vùng chậm được phát huy.

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn nhiều lúng túng, chưa tạo được các yếu tố đột phá để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư trên địa bàn vẫn thấp, sản phẩm thiếu sức cạnh tranh.

- Đời sống đồng bào vùng cao, biên giới vẫn hết sức khó khăn. Tình trạng du canh du cư, di cư tự do, buôn bán ma tuý, phụ nữ, buôn lậu qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Hoạt động tôn giáo không bình thường diễn ra trên diện rộng.

- Đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, nhất là trong hệ thống chính trị cơ sở.

Những khó khăn, yếu kém trên cùng với sự lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch đang là những nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị trong vùng.

Từ khóa: Thông báo 186/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14912