Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 186/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002 và kế hoạch năm 2003 của Bộ Công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/12/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/12/2002, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 186/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002 và kế hoạch năm 2003 của Bộ Công nghiệp. Cụ thể,

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Công nghiệp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002 và kế hoạch năm 2003 của ngành công nghiệp, ý kiến của lãnh đạo các Bộ và một số Tổng công ty, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Nhất trí với nội dung báo cáo của Bộ Công nghiệp về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 10 tháng và dự kiến cả năm 2002; mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2003.

Mười tháng năm 2002, sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá (14,2% so với cùng kỳ năm trước) và đồng đều ở các thành phần kinh tế. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như điện, thép cán, than sạch, xi măng, động cơ diezen, động cơ điện, ôtô, máy thu hình, vải lụa các loại... có tốc độ tăng trưởng cao, đáp ứng nhu cầu của các ngành sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, ngành công nghiệp còn nhiều tồn tại, yếu kém, trước hết là năng suất, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp còn thấp, chi phí trung gian còn lớn, giá thành nhiều loại sản phẩm còn cao; nhiều mặt hàng có khả năng sản xuất trong nước nhưng vẫn phải nhập khẩu. Sự chủ động vươn lên của ngành công nghiệp để phát triển trong cơ chế thị trường nhìn chung còn hạn chế, nhất là đối với ngành công nghiệp chế biến.

2. Về kế hoạch năm 2003:

a. Bộ Công nghiệp cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp trong 3 năm còn lại của kế hoạch 5 năm 2001-2005 trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng: rà soát lại các quy hoạch ngành. Quy hoạch sản phẩm. Quy hoạch vùng cho phù hợp với các mục tiêu, phương hướng của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005.

b. Để hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2003, ngành công nghiệp cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu, như: phát huy nội lực thông qua việc huy động các nguồn vốn, phát triển thị trường, đẩy mạnh khả năng sản xuất, chế tạo trong nước; chuyển dịch cơ cấu theo hướng năng động hơn, luôn bám sát thị trường; đổi mới công nghệ, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí trung gian để tăng khả năng cạnh tranh; điều hành sâu sát, quyết liệt với tinh thần chịu trách nhiệm cao.

94